Word Lid
menu
Word Lid

Lijsttrekker

Leo Joosten

Geboren in Kessenich deed hij zijn middelbare studies in het St Janscollege te Meldert. Nadien werd hij binnen de Rijkswachtschool verder gevormd. Zijn eerste beroepservaring deed hij bij de Rijkswacht Tremelo als keurgegradueerde, dit begin de jaren 70. Nadien werd hij overgeplaatst naar de BOB Genk als verantwoordelijke voor de cel verdovende middelen. In 1981 werd hij benoemd als Brigadecommandant van de Rijkwacht Lanaken waar hij in deze functie bleef tot bij de afschaffing van de Rijkswacht en fusie met de Politie in 2003. Nadien was hij nog enkele jaren Commissaris van Politie te Lanaken.

Hij is tot op heden enig Limburgs Internationaal Jurylid in de paardensport - springen. Daarnaast nationaal jurylid in Dressuur en Internationaal steward in beide disciplines.

Na zijn op pensioenstelling werd hij van 2006 tot op heden gemeenteraadslid voor Vlaams Belang te Lanaken. Intussen werd hij Provinciaal voorzitter in Limburg en daarmee lid van de partijraad van Vlaams Belang.

Hij is gehuwd met Madeleine Drijkoningen en vader van 3 kinderen, opa van zes kleinkinderen.

Hij kiest resoluut voor het Vlaams Belang, omdat het de enige democratische Vlaamse Volkspartij is, die in de eerste plaats opkomt voor ons eigen volk. Vlaams Belang kiest voor een Open, Sterk Verankerd, Vlaams, Sociaal, Democratisch, eigen Volksprogramma, gesteund op een duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen, bestuurders en burgers!.

De Fractie Vlaams Belang Lanaken wil:

-Dat de gemeentelijke politieke bestuurders, meerderheid en oppositie en de gemeentelijke structuren, gemeentelijke ambtenaren, OCMW, AGB, toerisme, economie, alle gemeentelijke diensten, op de eerste plaats ter beschikking te staan van en dienstbaar te zijn voor de bevolking. De gemeentelijke politiek moet OPEN zijn, meerderheid en oppositie moeten SAMEN besturen, in OVERLEG met de bevolking.

-Dat oppositie en bevolking nooit buiten spel gezet worden! De ganse gemeenteraad moet betrokken worden bij alle beleidsbeslissingen en bij belangrijke beslissingen moet de bevolking verplicht, vooraf, geconsulteerd worden. Hoorzittingen mogen geen verplichte informatieronde zijn, zij moeten een duurzame beslissing vooraf gaan , de burger moet er een doorslaggevende stem in hebben.

-Dat de overheid groot belang stelt in de veiligheid van hun bevolking. Onveiligheid is de som van diefstallen al dan niet met braak , geweldpleging en drugdelicten. Ook het verkeer moet veiliger worden. De gemeente moet hier sturend en beleidsbepalend bij optreden.

-Dat er een halt toegeroepen wordt aan de huidige massa immigratie. Deze wordt ervaren als een enorme druk, met import van werkloosheid, armoede, misdaad, conflict en ondergraving van onze sociale zekerheid. Immigranten en vooral illegale immigranten kennen de bijstandswetten beter dan de Belgen en maken er gretig gebruik van. Alleen al de medische hulp aan illegalen kostte in 2016 ruim 51 miljoen euro. Intussen blijven meer en meer Vlamingen in de kou staan.

-Dat er werk gemaakt wordt van armoedebestrijding binnen de eigen bevolking. Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft in armoede en wordt niet ondersteund door de eigen sociale diensten. Méér dan 13% heeft na aftrek van woonkost, onvoldoende budget voor elektriciteit, drinkwater en energie.

-Dat de wachtlijsten voor sociale woningen, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, personen met beperkingen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, waar de Vlaming meestal op de laatste plaats staat, dringend ingekort en weg gewerkt worden.

-Dat de gemeente ervoor zorgt dat burgers die sociale of administratieve ondersteuning vragen, die ook krijgen.

- dat het een fundamentele taak is van het lokale bestuur en al zijn diensten , om bij elk contact tussen overheid en burger, Belg of Vreemdeling, onze eigen normen, waarden en cultuur te verdedigen.