Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Wateroverlast te Smeermaas Smeermaasstraat en omgeving.

Wateroverlast te Smeermaas Smeermaasstraat en omgeving.
Lokaal @ Vlaams Belang
Vragen GR dd. 28.05.2018 :
3. Wateroverlast Smeermaasstraat Smeermaas.
Mondelinge en schriftelijke vraag van dhr. Leo Joosten.
Bij de hevige regenbui met hagel op zondag 27 mei 2018 liepen de garages en kelders van de appartementsblokken voor de tiende keer op 11 jaar onder water.
Een wolkbreuk met hagel zorgde ervoor dat het water vanaf de Heirbaan naar beneden gestroomd en in de Smeermaasstraat terecht kwam.
In de getroffen appartementsblokken van Maaslands Huis wonen overwegend oudere mensen. Door de hoge en snelle waterstroom liepen de garages van de appartementsblokken samen met de aanpalende kelders onder water.
De meeste mensen hebben in hun garage en kelder wasmachines en droogkasten of oudere meubelen staan, velen gebruiken deze ruimtes als opslagplaats.
Machines en opgeslagen goederen kwamen onder water te staan en werden veelal onbruikbaar.
- Wat kan de gemeente Lanaken doen voor de getroffen bevolking ?
- Werd er een lijst opgesteld van de getroffen bewoners ?
- Kan de TD mee helpen om de getroffen kelderruimtes en garages mee te helpen ontruimen en de onbruikbare goederen naar het containerpark te brengen ?
- Kan de straat heringericht worden door de lager als het straatniveau gelegen inritten aan straatkant op te hogen zodat het water meer de garages en kelders in kan en de mogelijkheid krijgt om af te wateren richting kanaal ?
Mondeling en schriftelijk antwoord van dhr. Patrick Tollenaers aan Dhr. Leo Joosten.
1) Wat kan de gemeente Lanaken doen voor de getroffen bevolking ?
 Het gemeentebestuur heeft onmiddellijk de Technische dienst ingezet om de door de waterschade onbruikbaar geworden goederen af te voeren naar het containerstation. Deze taak is afgerond.
2) Werd er een lijst opgesteld van de getroffen bewoners ?
 Is niet bekend.
3) - Kan de TD mee helpen om de getroffen kelderruimtes en garages mee te helpen ontruimen en de onbruikbare goederen naar het containerpark te brengen ?
 zie punt 1.
4) - Kan de straat heringericht worden door de lager als het straatniveau gelegen inritten aan straatkant op te hogen zodat het water meer de garages en kelders in kan en de mogelijkheid krijgt om af te wateren richting kanaal ?

 De Technische dienst heeft een spoedprocedure opgestart om de bestaande wegenis aan te passen en bijkomende waterslokkers te voorzien. Het wegdek wordt zodanig aangepast dat het regenwater niet meer naar de keldergarages kan vloeien