Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / De gemeentelijke opcentiemen wijzigen is nog mogelijk!

De gemeentelijke opcentiemen wijzigen is nog mogelijk!
Lokaal @ Vlaams Belang

Vraag gesteld op de gemeenteraad te Lanaken op 27 april 2020:

Het Parlement heeft heel recent een nood decreet goedgekeurd waardoor de gemeentelijke opcentiemen kunnen aangepast en dus ook verlaagd worden, tot uiterlijk 20 mei 2020. Dit decreet geeft het lokaal bestuur de kans de opcentiemen te diversifiëren per categorie belastingplichtigen en het kan dus, door een lokale aanpak de financiële gevolgen van de corona-crisis verlagen voor de getroffen bevolkingsgroepen.

De ingevolge de corona crisis genomen maatregelen stellen onze ondernemers, middenstand,horeca,KMO's en vele werknemers voor grote uitdagingen.  Velen zien hun inkomen danig gereduceerd, vooral initiatieven om onze lokale ondernemingen te ondersteunen, dringen zich op!

Concreet kan de gemeente het in januari genomen besluit tot vaststelling van de opcentiemen intrekken om het tot uiterlijk 20 mei 2020 te vervangen door een nieuw besluit. Dit nieuwe besluit moet uiterlijk op 31 mei medegedeeld worden aan VLABEL.

Is het Bestuur bereid de opcentiemen voor de getroffen bedrijven en middenstanders tijdelijk en éénmalig te verlagen om deze meer ademruimte te geven? Hoe ziet ons Bestuur dit concreet?

Leo Joosten, Fractieleider VB